Reinfeldt erkänner: Migrationsuppgörelsen var en bestraffning av väljarnaBudskapet till väljarna är att det inte ska gå att ändra på invandringspolitiken på demokratisk väg utan att varje röst, oavsett vilket parti man lägger den på, blir en röst för ökad invandring.
”Effekten av Sd var att vi fick en politik i motsatt riktning”, förklarade statsministern belåtet under en gästföreläsning för studenter i statsvetenskap på Stockholms Universitet.
En röst på vilket annat parti än Sd är alltså en röst på fortsatt oansvarig flyktingpolitik, trots att kommunerna som hittills tagit emot flyktingar alla går på knä. I kommun efter kommun som tagit emot stora flyktinglass ser vi samma historia upprepas. Kommunen tvingas: 

  • sparka lärare med följd att klasser slås ihop vilket leder till sjunkande studieresultat och att både lärare och elever mår dåligt
  • säga upp personal på vårdcentraler eller lägga ned dem helt
  • minska på personalen i äldreboendena, även om det leder till att åldringar får liggsår 
  • lägga kommunala upprustningsprojekt på is; lekplatser får förfalla och slitna gator gå sönder mm 
  • ökad kriminalitet


Trots det erkände Reinfeldt att det faktiskt finns problem med invandringen:
”Vi måste i grunden inse att det finns samhällsproblem kopplade till integration och invandring, brottslighet, globalisering och omställning av Sverige som vi måste lösa.”

Reinfeldt beklagade sig också över sanningssägarsajterna:
Tar man in deras verklighetsbeskrivning ser man ett helt annat Sverige.” 
Detta var kanske inte så konstigt med tanke på hur stenhårt PK-media mörkar verkligheten:

Ett dagligt komplement av dessa sanningssägarsajter är idag ett måste om man vill hålla sig informerad om vad som egentligen pågår i vårt land.Relaterat
Statsministerns hyckleri

Nedmonteringen av Sverige

Sveriges kommuner sätter ned foten: ”Vi har inte råd!”
Uppdaterat 5 feb 2013
Svenska Dagbladet uppmärksammar hur Moderaterna plagierar Sverigedemokraternas motioner.


Uppdaterat 21 mars 2013
Sanningen fortsätter att läcka ut från Moderaterna och återigen är det Migrationsminister Tobias Billström som är källan. Migrationsministerns upprepade "läckor" tyder på intern splittring inom Moderaterna, spekulerar Svenska Dagbladet.

Inga kommentarer: