Centerpartiets galenskaper fortsätter


Trots att Annie Lööf rusade tillbaka till Sverige från sin semester i Thailand för att sköta krishantering  i partiet, verkar galenskaperna bara fortsätta. Centerpartiet i Stockholm vill nu införa så kallade frizoner för illegala invandrare, där de inte ska kunna gripas. Förslaget kommer efter polisens offensiv mot illegala invandrare och deras aktion för att fånga dem genom identitetskontroller i tunnelbanan. Alla partier i Stockholm är kritiska, men Centern går längst. Vänsterpartiet och Grön ungdom motarbetar aktivt polisens arbete genom att via Twitter varna de illegala invandrana för var polisen har kontroller. SD är partiet som står för det sunda förnuftet när de i en debattartikel i Svenska Dagbladet argumenterar för att illegala invandrare skall utvisas.

Förra året föreslog Centerpartiet att man borde skapa så kallade ”nystartszoner”, skattefria zoner bara för invandrare (och därmed straffa svenskar med orättvisa konkurrensfördelar). Och i deras nyliga förslag till nytt idéprogram (länk till Miljöpartiet omstöper sig till borgerligt Miljöparti) lämnade de fortfarande öppet för fri invandring.

Uppdaterat 28 feb 2013
Centerpartiet föreslår idag i ett nytt politiskt utspel att asylsökande ska kunna få placeras i svenska familjers hem, enligt partiets migrationspolitiske talesman Johan Hedin.

Inga kommentarer: