Kammaråklagaren friar Avpixlat från beskyllningar om att vara rasistisk, nazistisk, islamofobisk hatsajt


Efter att ha granskat sanningssägarsajten Avpixlat varje dag i ett halvår går nu kammaråklagare Rolf Hillegren ut i en artikel på Newsmill och förklarar där Avpixlat som fullständigt oskyldig till de epitet som den brukar beläggas med av hatande journalister. Han håller med om Avpixlats egen definition på sig själv: ”Kritisk till den förda invandrings- och integrationspolitiken, mångkulturen samt islam”.

Hillegren uppmanar alla journalister som ständigt beskriver sajten i sina hatiska epitet att skriva en artikel med rubriken: ”Därför är Avpixlat främlingsfientlig”. Detta ligger i linje med att Avpixlat gång på gång bett sina hatiska kritiker att göra. Vid dessa tillfällen möts sajten alltid med exempel på vad folk skrivit i kommentarsfältet innan det hunnit tas bort eller kommer med svepande svar utan konkreta exempel. Kammaråklagaren säger vidare:
”I väntan på denna artikel kommer jag att fortsätta att förhålla mig kritisk till alla som endast etiketterar och inte argumenterar. Under denna väntan kommer mina tankar även att kretsa kring frågan om inte mycket av det negativa som skrivits skulle kunna användas som utgångspunkt för en studie i illvilja och tarvlighet.””Sajtens existensberättigande beror helt enkelt på att den vanliga pressen inte fullgör sitt uppdrag – att informera i stället för att agitera.”
Om det påstådda hatet säger han:
”För det första har jag inte funnit exempel på något som skulle kunna vara åtalbart som hot eller förtal varken i det redaktionella materialet, i insända artiklar eller i kommentarerna.  För det andra har jag heller inte funnit något som varit ens i närheten av de oförskämdheter, utöver hot, som vissa kvinnor på senaste tiden offentliggjort att de blivit utsatta för på andra håll än på Avpixlat.
Slutligen förklarar sig Hillegren för ordningens skull ej vara Sverigedemokrat, även om han uppskattar att de tar sig an en fråga som inga andrar partier gör, utan en fritänkare med en utvecklad känsla för rent spel från och emot politiska motståndare och pressen och frågar sig:
”Vart har ärligheten och hederligheten tagit vägen? Två dygder som förutsätter att meningsmotståndare behandlas med respekt.”
Journalistkåren får sig slutligen en rejäl känga:
”I dagens läge förefaller det svårt för att inte säga omöjligt att finna en journalist som endast söker sanningen och är beredd att redovisa den även om den strider mot journalistens privata världsbild. […] större delen av journalistkåren förefaller vara maniskt sysselsatt med självskadebeteende genom att ständigt arbeta på att försämra sitt redan dåliga rykte.”
”Ett närmare studium med objektivitet och ärlighet som ledstjärna skulle förmodligen ge vid handen att Avpixlat inte på långa vägar förmår leva upp till den negativa bild som den begåvats med av okritiska eller illvilliga journalister.”


Uppdaterat 7 mars 2013

Fd kammaråklagaren Rolf Hillegren riktar i ett uppföljningsbrev, förutom ett tack till läsarna av hans granskningsartikel om Avpixlat, svidande kritik mot landets journalistkår och etablerade media.Han börjar med att notera att ingen har antagit hans utmaning att skriva artikeln ”Därför är Avpixlat en hatsajt” och upprepar utmaningen.Sen bekymrar han sig över att Avpixlat verkar anonymt och frågar sig varför, eftersom den inte innehåller något brottsligt. Hillegren uttrycker dock förståelse för skribenternas anonymitet, då fri yttrandefrihet i dagens samhälle ofta leder till social utfrysning och förlorad anställning, något som vi tyvärr fått åse i fallet Hera Lamppu Maduro.
 ”Tänk om vi hade publicister som uppskattade mångfald även på opinionsområdet och välkomnade skribenter med oväntade, spännande och tänkvärda synpunkter. Då skulle vi få en intressant samhällsdebatt. 
 Men det förefaller som man på landets tidningsredaktioner inte fattat något så elementärt som att debatt ska föras mot motståndare och inte med meningsfränder.  
Det är ovärdigt för ett demokratiskt samhälle att många medborgare inte vågar yttra sig. Och detta borde ses som ett gigantiskt problem av politiker och journalister. Men så är inte fallet och en del av förklaringen till det måste sökas i det journalistiska förfallet. Tidigare var det uteslutande vad som då kallades kvällstidningar som aspirerade på ensamrätt för det vulgära och okritiska. Den smakriktningen har med tiden successivt även vunnit insteg i det som förr kallades morgontidningar. Och numera är det heller inte svårt att finna exempel på det smaklösa, vinklade och tendentiösa i det som ska vara hela Sveriges fria och objektiva radio och television.”

Relaterat 27 juni 2013
Aftonbladet påstår sig ha mejlbevis för att Sverigedemokraten Kenth Ekeroth styr sanningssägarsajten Avpixlat, skriver hela tidningssverige idag och naturligtvis passar de på att frossa i att kalla den främlingsfientlig mm. 

"Bevisen" består av Ekeroths privata mejl till Avpixlatredaktionen, där han försöker få dem att göra sajten mer intressant.
Ekeroth själv förnekar dock att han skulle ingå i redaktionen.

Inga kommentarer: