70% av internerna i danska fängelser är muslimer


Robert Spencer från Jihad Watch intervjuar den danske fängelsepsykologen Nicolai Sennels om brottsligheten hos landets muslimska befolkning. I danska fängelser är 70% av internerna muslimer och siffran kunde vara mycket högre om folk inte var så rädda att göra anmälningar. I den danska stad som har störst muslimsk befolkning anmäls inte 70% av våldsbrotten eftersom offren är så rädda för repressalier.


Sennels, som har behandlat många fångar för problem med deras temperament – ”anger management” – säger att det till stor del beror på att i muslimernas uppfostran får man lära sig att ilska är något positivt, att det är ett tecken på styrka och makt, medan det i västvärlden ses som ett tecken på svaghet. Det är även denna uppfostran som är det yttersta skälet till att de hamnar i fängelse.
”I Danmark finns det ett ordspråk som säger att stora hundar behöver inte skälla, det vet att de är stora. Det är bara små hundar som skäller hela tiden”, säger Sennels. 
Samtidigt uppfattar muslimer västlänningar, som undviker att hetsa upp sig i konfrontationer, som svaga som de kan attackera.

Sennels berättar även om en stor undersökning som gjordes i Tyskland där 45 000 ungdomar intervjuades och det de fann var att ju mer religiös en person var desto fredligare var den också, förutom hos muslimerna där det var tvärtom.

Inga kommentarer: