Forskare: romers IQ på särskolenivå

Romer har en snittintelligens på motsvarande särskolenivå, konstaterar ett kanadensiskt-serbiskt forskarlag i en rapport i den ansedda tidskriften Psychology. 323 romer med jämn könsfördelning testades under tre år. Uppgifterna romerna tyckte var svåra motsvarade de som 14-16-åriga vita, indiska, färgade eller svarta sydafrikaner samt svarta sydafrikanska högskolestudenter tyckte var svåra.

I tidigare studier har kulturella skillnader framlagts som orsak till den stora skillnaden, men i denna studie kunde sådana uteslutas.
forskare

I Sverige noterar vi att bara var tionde rom i Malmö går ut gymnasiet och kanske ännu mer uppseendeväckande är att inte ens hälften går ut grundskolan. Om detta beror på låg IQ, psykisk ohälsa eller att det i den romska kulturen är kutym att inte låter sina barn gå i skolan lämnar vi osagt.

Mindre än var femte rom i Malmö har arbete.

Inga kommentarer: