Nordiska forskare: Låg intelligens bakom brottslighet och ”utanförskap”

Flera forskare menar att intelligensskillnader kan vara orsaken till att ungdomar från mångkulturella områden som Rinkeby och Rosengård oftare är dömda för brott än jämnåriga i andra delar av landet.
I invandrartäta Rosengård i Malmö är 14,7% av ungdomarna i åldern 15-19 år dömda för MINST ett brott – mer än dubbelt så mycket som riksgenomsnittet. Särskilt överrepresenterade är invandrare från Afrika och Mellanöstern. Invandrare från Nordafrika och Irak begår flerfaldigt mer grova brott än svenskar och är mer än 20 gånger så ofta inblandade i våldtäkter enligt BRÅ.

Medan svenska politiker skyller den höga överrepresentationen hos invandrarungdomarna på socioekonomiska faktorer (som bevisats vara inkorrekt i flera internationella studier) och utanförskap, menar danska utredare att det snarare beror på låg intelligens hos många invandrargrupper från Afrika och Mellanöstern orsakade av inavel. 

Även utanförskapet går att förklara med gruppens låga intelligens, visar svensk forskning som gör gällande att invandrarna på grund av sin låga IQ inte får likavälavlönade jobb som svenskar.
”När vi kontrollerar för resultatet på Pliktverkets intelligenstest, så försvinner inkomstgapet mellan svenskar och andra generationens invandrare nästan helt”
”Vi finner inga indikationer på etnisk diskriminering för män födda i Sverige med invandrarbakgrund med avseende på lönen jämfört med svenskar, givet att bägge har samma intelligens”, står det i rapporten.

Somalier är en särskilt utsatt grupp i detta avseende. Medel-IQ:n i Somalia är cirka 68 jämfört med 101 för svenskar. Det innebär att sannolikheten att en slumpmässig svensk har högre IQ än en slumpmässig somalier är 94 procent och att bara 2 procent av somalierna har högre IQ än det svenska medel-IQ:t.

I Sverige kallas människor med IQ under 70 för utvecklingsstörda och får gå i särskola.

Rapporten gör också gällande att uppväxt i Västvärlden inte leder till högre IQ hos invandrarungdomarna, vilket tyder på att skillnaderna inte är kulturellt betingade.


Relaterat
Florida inför rasbaserade studiemål för skolungdomarna.

Inga kommentarer: