Sd ökar bland invandrare

Detta visar en nylig mätning från SCB. Mätningen visar en statistisk säkerställd ökning för Sverigedemokraterna i kategorierna ”personer med utländsk bakgrund” och ”utrikes födda” sedan den förra mätningen i maj. Det handlar om en ökning med 2 procentenheter till 5,3 procent respektive 4,7 procent. 

Det har tidigare fastslagits vilka invandrargrupper som är för Sd: 
  • kristna invandrare
  • invandrare som flytt från islams förtryck 
  • den generation av invandrare som kom hit som arbetskraftsinvandrare, dvs.  innan 90-talet och var med och byggde upp Sverige, men som nu bevittnar hur vi bryter ned landet genom att närmast hysteriskt ständigt ta emot fler invandrare av gruppen socialbidragsinvandrare

Vad etablissemanget till varje pris vill hindra komma ut:
Sainabo och hennes invandrarvänner röstar på Sd
Ta seden dit du kommer, säger Sainabo. Sverige är inte ett muslimskt land. Skolavslutningar i kyrkan hölls långt innan vi muslimska invandrare kom hit. Sainabou vill också se ett förbud i Sverige mot slöjor. Hon tycker att muslimer ska vara välkomna till Sverige men att de inte kan kräva att Sverige ska bli muslimskt. Det är sådana krav som gör att negativa attityder till muslimer ökar i Europa, anser Sainabou.
Hon vill visa att man kan vara invandrare och samtidigt kritisk till den svenska invandringspolitiken. Därför röstar hon på Sverigedemokraterna som hon anser är det enda parti som säger sanningen i dessa frågor. Hon känner ett 30-tal invandrare som också röstar på SD. Invandrare ska vara välkomna men måste kunna stå på egna ben, säger hon.
Som invandrare är jag självklart för minskad invandring!

"Därför har jag valt att bli Sverigedemokrat", skriver Mrutyuanjai Mishra

"I min SD-förening är 40% av de aktiva medlemmarna själva invandrare."

Kristna invandrare på SD-lista "Många som kommer från Mellanöstern gillar Sverigedemokraterna", säger Busschauffören Nader Helawi till Länstidningen Södertälje. Jag har jobbat i andra länder i Mellanöstern och blivit illa behandlad. Bara i Sverige har jag behandlats som en fullvärdig människa. Nader förklarar vidare att han anser att Sd är det enda parti som slår vakt om om nationen Sverige.Han inte vill att moskéer byggs i Sverige och att kvinnor inte ska få bära slöja i skolor och på arbetsplatser.


Inga kommentarer: