SvT Debatt sprider falsk information om invandrarvåldtäkter – vägrar korrigera

SvT Debatt publicerade en artikel av den flerfaldigt dömde vänsterextremisten Martin Fredriksson Högerextrema våldtäktsmyter faller på eget grepp”, trots att den innehöll en rad faktafel och felaktiga slutsatser. Artikeln gör gällande att det endast är en ”högerextrem myt” att invandrare är överrepresenterade eller begår majoriteten av våldtäkterna i Sverige och Fredriksson går till med mängder av falska anklagelser hård attack mot artikelförfattarna av en annan artikel som hävdar just det. 

Men eftersom SvT, precis som så många andra vänsterorienterade rödgröna nyhetskanaler, är mer intresserade av propagandaspridning än faktisk nyhetsrapportering, tillåter de inte något genmäle från de anklagade,  Martin Ekedahl och Daniel Höglund, för att korrigera felaktigheterna. Så i vanlig ordning blir det upp till sanningssägarsajterna att stå upp för anständigheten inom svensk journalism. Realisten.se publicerar i sin helhet det genmäle Martin Ekedahl och Daniel Höglund skrev.


Här ett kortare utdrag ur genmälet:

***

Därtill är invandrare inte bara överrepresenterade, utan utgör en faktisk majoritet av alla som döms för våldtäktsbrott i Sverige. Det är inte propaganda utan ett väl etablerat faktum som enkelt kan kontrolleras. Bland andra Brottsförebyggande rådet, knappast en ”högerextrem propagandacentral”, har konstaterat denna verklighet i sin statistik.

Därtill finns den rapport Svenskarnas parti publicerat som Martin Fredriksson nämner. Metoden var enkel. Vi beställde helt enkelt ut samtliga domar från landets samtliga tingsrätter där någon stått åtalad för ett våldtäktsbrott. Sedan gicks domarna igenom och de dömdas ursprung kontrollerades med hjälp av Skatteverkets folkbokföringsregister och representationen av dömda från olika världsdelar kontrollerades med hjälp av data från Statistiska centralbyrån.

Rapporten visade att omkring 60 procent av de dömda för våldtäktsbrott vid landets tingsrätter år 2008 hade invandrarbakgrund, samt att invandrare från Västeuropa inte var överrepresenterade relativt till svenskarna samtidigt som invandrare från Afrika och Mellanöstern var överrepresenterade med över 1000 procent jämfört med personer med svenskfödda föräldrar.
Tvärtemot vad Martin Fredriksson gör gällande har ingen kriminolog ”sågat” den rapport som publicerades av Svenskarnas parti. Däremot kritiserade några kriminologer Sverigedemokraternas rapport, men den kritiken visade sig vara illa underbygd.

***

Återigen ser vi hur viktigt det är att komplettera sitt dagliga nyhetsintag med sanningssägarsajterna för att få veta sanningen.

Inga kommentarer: