Nedmonteringen av Sverige


Vi har under en längre tid kunnat se hur välfärden i Sverige monteras ned till förmån för flyktingmottagningen. Samtidigt säger politikerna (läs sjuklövern) att vi har råd och att varje flykting berikar landet. Den falska verklighetsbeskrivningen  kan inte bli tydligare.

Mönstret ser likadant ut i alla kommuner som tar emot ”mångkultursberikarna”:
  • Först går brottsstatistiken i taket med fall efter fall av vandalism av missnöjda invandrare (vanligast torde vandalism av flyktingboendena vara då där det verkar vara speciellt populärt att tända eld på huset eller inredningen), snatterier till sådan grad att butiker tvingsas stänga då de inte har råd till extra vakter, otaliga misshandelsfall för att inte tala om våldtäkterna.

Sedan börjar kommuninvånarna straffas.
  • Skolorna tvingas sparka lärare med följd att klasser slås ihop och studieresultaten sjunker.
  •  Vårdcentralerna tvingas säga upp personal eller läggs ned helt och hållet.
  • Ålderdomshemmen tvingas minska sina personalstyrkor med resultat att våra äldre får lida. De får färre platser och ibland läggs de ned dem helt och hållet och om Miljöpartiet får bestämma görs de dessutom om till nya asylboenden.
  • Pensionärerna får inte mat som de ska, men det är nog ändå värst när man läser om äldre människor som får liggsår bara för att det inte finns tillräckligt med personal för att vända dem – eftersom kommunen hellre lägger pengar på asylboenden är vårt eget folk!
  • Kommunala upprustningsprojekt läggs på is: lekplatser får förfalla och slitna gator gå sönder mm mm.


När denna typ av besparingar gör bryts vår välfärd raskt ned på ett mycket effektivt sätt. En välfärd som det tagit lång tid att bygga upp, något som sjuklövern bekvämt verkar ha glömt.

I dagens Sverige, när politisk korrekthet verkar gå före förnuft, ser läget mörkt ut. Det enda hoppet torde vara en jordskredsseger för det enda partiet som faktiskt sätter svenska medborgares väl före (illegala) flyktingars.Uppdaterat 30 sep 2012
Miljöpartiet tycker inte om gamla människor. Varför får äldreomsorgen bara kosta 3 miljarder på 3 år när flyktingpolitiken får kosta 22 miljarder 2013-2017. Hur kan några 10 000 flyktingar kosta mer än 100 000 svenska åldringar? Kanske för att flyktingar får gratis tandvård medan fattiga svenska pensionärer som betalat skatt hela sina liv istället måste dra ut sina när de inte har råd. 

Uppdaterat 23 nov 2012
I Göteborg dras 550 hyresrätter in för svenskar och ett ålderdomshem beslagtas för att kunna ta emot flyktinganstormningen som väntas.

Uppdaterat 28 nov 2012
Uppsala kommun skär ned på handikappbidragen, rapporterar Exponerat. De ger sedan tidigare flyktingar förtur till bostäder i en bostadsmarknad som sedan länge skriat efter fler bostäder.


Uppdaterat 16 feb 2013
I vänsterdominerade Härjedalens kommun skär man ned på smör, bröd och efterrätt till måltiden på ålderdomshemmen för att ha råd med asylflyktingarna. Åldringarna tvingas dock fortfarande betala samma pris för maten.
Asylboendet har sedan start präglats av stök och oroligheter. Boendet betjänas dygnet runt av en personalstyrka som är lika stor som antalet flyktingar.

Uppdaterat 2 mars 2013
Östersund gör om förskola och MICA:s lokal för funktionshindrade till asylboende,skriver Östersundsposten. Flera lägenheter viks dessutom till asylboenden.

Uppdaterat 2 april 2013
Svenska Dagbladet uppmärksammar hur antalet vårdplatser i ålderdomshemmen minskats och kvaliteten på vården försämrats de senaste 12 åren. Under perioden har 25% av platserna försvunnit och idag finns det inte tillräckligt med platser. Endast 60% av kommunerna har tillräckligt med platser för att täcka behovet. Det är en del av vår välfärd som håller på att försvinna och vi ser tydligt varför när kommun efter kommun väljer att sätta flyktingar före sina egna invånare.

Uppdaterat 3 april 2013
Göteborg är i skriande behov av studentbostäder precis som så många andra universitetsstäder, men när det gick igenom kalkylerna för att omvandla ett ålderdomshem till studentlägenheter upptäckte de att det var ekonomiskt mer lönsamt att istället göra om det till invandrarbostäder. Och så blir nu fallet. Återigen diskrimineras svenskar till förmån för invandrare.


Kvinnojourer och äldreboenden görs om till flyktingboenden i Göteborg

Skola görs om till asylboende, men var ska då flyktingbarnen gå i skola?

Uppdaterat 10 mars 2013
Uddevalla vill skära ned 100 miljoner på skolorna, samtidigt som invandrare kräver mer pengar. Detta fick miljöpartisten Ann-Kristin Allvin att säga ifrån. Efter kritik och anklagelser om att understödja främlingsfientlighet avgår hon nu.
Mitt syfte var inte att späda på främlingsfientligheten utan för mig är det viktigt att våga prata om det här, annars blir det ännu större.”, säger hon. 

Uppdaterat 2 juli 2013
Från och med idag är får flyktingar som uppehåller sig illegalt i landet rätt till, bland annat, tandvård för ynka 50 kr, medan gamla pensionärer som jobbat hårt och betalat skatt i hela sina liv Sverige tvingas dra ut sina tänder när de inte har råd att laga dem. 

Ett HÅN mot alla svenskar.


Uppdaterat 5 juli 2013
Det ekonomiska läget för kommuner och landsting ser kärvt ut i år. Drygt 100 kommuner och nästan alla landsting räknar med underskott i budgeten, enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL.
"Andelen äldre kommer att öka, liksom andelen barn och unga, och det blir färre personer som bidrar till försörjningen", säger Annika Wallenskog, som är chef för ekonomisk analys på SKL.
Vi vet ju alla varför det blir färre som kan försörja sig. Tråkigt nog vet vi också vilka som kommer att få lida: svenska äldre som har bidragit hela sina liv.

Inga kommentarer: