Kinas guldbörs har levererat mer guld än vad som finns i Fort Knox!


USA fortsätter att trycka upp dollar i skenande takt. Samtidigt ser Kina värdet på dollardelen av sin valutareserv spädas ut allt mer. För att motverka detta köper landet upp fasta tillgångar utomlands, som metaller, företag och gruvor  i ett stadigt ökande tempo. Kina köper numera hela världens guldproduktion, medan väst istället säljer sina guldreserver. Kina köper också upp utländska gruvor och låter importera hela produktionen därifrån. Även deras inhemska guldproduktion, som är en av världens högsta stannar i landet
.
Men även om den kinesiska staten står för en stor del av Kinas guldköp, så köper det kinesiska folket med en rejäl bit själva också.

Kinas egen guldbörs – Shanghai Gold Exchange – är nu större än amerikanska Comex, men framförallt noterbart är att börsen sedan 2009 har levererat 8655 ton guld, mer än som påstås finnas i Fort Knox! 


När guldpriset pressas ned och väst säljer sitt guld, slukar Kina allt de kan komma över. Detta samtidigt som det rapporteras om ständigt växande svårigheter med att faktiskt få sitt guld levererat från västerländska guldbörser.

Kina börjar samtidigt ta alltmer plats på den globala arenan:
  • Renminbin är redan världens näst största handelsvaluta – en FEMDUBBLING på knappt två år.
  • Kina skapar valutaswapavtal med många av sina handelspartners så de kan betala för kinesiska varor i renminbi istället för, som annars, i amerikanska dollar. Alla BRICS-länderna handlar numera sinsemellan  i sina egna valutor och överger därmed dollarn.
  • Flera av USA :s största företag på Fortune 500-listan har börjat betala för kinsesiska varor i renminbi.
  • Landet är nu världens största konsument av lyxvaror.
  • Kinas militärmakt börjar synas alltmer. Redan för två år sedan noterade USA att de skulle vara helt chanslösa i en konflikt med Kina.
  • Kina har just landsatt sin första rover på månen, efter att tidigare i år ha sänt tre kinesiska astronauter i omloppsbana innan de dockade med den internationella rymdstationen. Landet planerar att ha en fast rymdstation till 2020.
  • Kina skrev nyligen en avsiktsförklaring att tillsammans med Singapore – Asiens andra jätte på finansmarknaden - skapa ett samarbete kring en hel rad nya finansiella instrument handlade i Renminbi.

Men det allra största hotet mot USA :s ekonomi kommer den dagen Kina på allvar slutar köpa amerikanska obligationer. Något som krävs för att hålla korthuset som är USA :s ekonomi under armarna. 

Redan idag går större delen av pengarna USA "trycker upp" till att köpa tillbaka sina egna obligationer och Kina verkar redan förbereda en snabb exit genom att byta ut sina obligationer med lång löptid mot sådana med kort löptid, så de inte ska riskera att bli sittande med värdelösa USA-obligationer. En orsak torde vara att USA talar om att trycka mindre pengar, vilket skulle minska värdet på amerikanska räntepapper.

Dessutom behöver inte längre Kina USA-valuta  för handel med sina lokala handelspartners i samma omfattning vilket ytterligare minskar behovet av ett amerikanska obligationsinnehav. 

Men Kina skulle bli lidande om de alltför snabbt skulle gjorde sig av med sina amerikanska räntepapper, eftersom det då skulle minska värdet på Kinas egna innehav. Det skulle dessutom dra med sig stora delar av resten av världen i försäljningen, då ingen vill bli sittande med svarte Petter på hand när dollarn väl börjar rasa. Detta betyder att när det väl börjar gå utför kommer det att gå snabbt.

Inga kommentarer: