Kanada instiftar speciella skolor för somaliska och svarta eleverI Kanada, där debatten och forskningen bedrivs öppet och ärligt, till skillnad från Sverige där motsvarande demoniseras, har man insett att somaliska barn i stor utsträckning hamnar efter i skolan för att sedan hoppa av och hamna i sociala svårigheter. Därför inrättas nu särskilda skolor för somaliska ungdomar eller med somaliskt ursprung på samma sätt som det tidigare upprättats särskilda skolor för svarta skolungdomar, som också tenderat hamna efter i skolan.


Detta ligger i linje med amerikanska skolor som har sänkt betygskraven för svarta och latinoungdomar för att dessa ska ha en chans att gå ut med fullständiga betyg. USA väljer alltså att sopa problemet under mattan medan deras grannland istället ärligt och öppet tar tag i problemet.

Att svarta och latinoungdomar hamnar efter i skolan har sin orsak i lägre IQ jämfört med ungdomar från övriga folkgrupper. Exempelvis asiatiska ungdomar har istället fått högre betygskrav. I USA har det till och med gått så långt att skolor har tvingats sänka betygskraven för att afroamerikaner och latinos ska få slutbetyg.

I Sverige kan vi notera att bara var tionde romsk ungdom går ut gymnasiet i Malmö. Om detta beror på låg IQ, psykisk ohälsa eller att det i den romska kulturen är kutym att inte låter sina barn gå i skolan lämnar vi osagt.


Inga kommentarer: