Varför vill Miljöpartiet straffa svenskarna?


  • De straffar vanliga arbetare genom att skapa högre elpriser som tvingar industrier att avskeda anställda för att kunna hålla sig konkurrenskraftiga.
  • De straffar industrier genom att skapa högre elpriser och tvingar dem till nedskärningar, att lägga ned helt eller flytta hela verksamheten utomlands för att kunna behålla sin konkurrenskraft. 
  • De straffar folk som bor på landsbygden där det är stora avstånd med högre bränslekostnader. Vad har de gjort för ont?  
  • De straffar små barn med sin genuspolitik som hjärntvättar bort barns könsuppfattning. (barn är mycket lätta att påverka i unga åldrar) 
  • De straffar gamla människor med liggsår och att få ligga i blöta blöjor, som följd av nedskärningarna av äldrevården som kommunerna tvingas till för att ha råd med Miljöpartiets närmast hysteriska massinvandringspolitik. 
  • De straffar skolungdomar så att de mår psykiskt dåligt och får sämre betyg på grund av det ökade stöket i klasserna när klasser slås samman när skolan tvingats sparka lärare som följd av nedskärningarna av skolan som kommunerna tvingas till för att ha råd med Miljöpartiets närmast hysteriska massinvandringspolitik.

Till och med vår vackra natur vill de bestraffa. Massiva skogsarealer skulle behöva huggas ned och ersättas med vindkraftverk för att kunna fylla vårt elbehov.

Miljöpartiet säger att vi har råd, men om det var sant skulle inte kommunerna tvingas till ständiga nedskärningar som sänker livskvalitén för svenskar. Ytterligare ett tecken på att kommunerna inte har råd med dagens invandringspolitik är att allt fler kommuner nu sätter ned foten och säger "Nej!" till fortsatt flyktingmottagning.Inga kommentarer: