Autism och försenad utveckling länkat till bekämpningsmedel visar ny studie

Kontakt med flera vanligt förekommande bekämpningsmedel under graviditeten ökar risken för försenad utveckling och autism hos barn med två tredjedelar, redovisar en ny studie. 
Närhet till organofosfater någon gång under graviditeten ökar risken förknippas med 60% högre risk för ASD (autism spektrumfall)”, säger forskarna.
 Flera av dessa insektsbekämpningsmedel dödar insekterna genom att bryta upp deras hjärnor och nervsystem. 
”Vi vet redan från flera djurstudier och epidemiologiska studier av kvinnor och barn att prenatalt kontaminerng associeras med lägre IQ” sade Landrigan till Reuters Health.
”Vår studie är den tredje som sammanlänkar bekämpningsmedel med autism, medan andra artiklar har visat på samband med försenad utveckling.” [RT News]

Inga kommentarer: