GMO-döden del 4 - Bekämpningsmedel kopplade till bidöden påverkar också andra arter

Forskare har efter en fyra år lång utredning upptäckt att neurotoxiska bekämpningsmedel som beskylls för den globala bidöden, också skadar fjärilar, maskar, fisk och fåglar, samt kontaminerar områden över hela världen som är viktiga för odling av grödor och matproduktion, djurs lek och fortplantning. 
Den enda acceptabla dosen av dessa bekämpningsmedel är noll – ingenting” säger Jean Marc Bonmatin, forskare vid CNRS-CBM-laboratoriet i Franrike.
De aktuella bekämpningsmedlen är neonikotinoider och fipronil. De används generellt över hela världen, snarare är som respons på insektsproblem.

Större delen av bekämpningsmedlen går inte ens in i grödan, utan sprids ut i miljön. För att ytterligare förvärra situationen bryts dessa bekämpningsmedel inte ned utan stannar kvar i miljön länge.

Bin är särskilt känsliga för dessa bekämbningsmedel, eftersom det pååverkar deras förmåga att flyga och navigera. Neonikotinoiderna kan vara mer än 5000-10 000 gånger giftigare än DDT, som sedan länge är totalförbjudet.

Föga förvånande var tillvekningsindustrin kritiska till rapporten. [RT News]
Inga kommentarer: