S vill att industrin ska öka men vill ha samma politik som gjort att den minskat i 60 årSvensk industrisektor som gav Sverige vår välfärd på 1900-talet är i dag inte större än den italienska, ca 25% mindre än den tyska. Den har minskat i 60 år. Grundorsaken är våra höga skatter. S vill att den ska öka men vill ha samma politik som gjort att den minskat i 60 år.

Inga kommentarer: