Storbritannien sätter stopp för socialbidragsinvandring

Det nya förbudet omfattar även romer!!! och kommer att börja gälla när invandraren har gått på bidrag under tre månader i landet – ett minimum enligt EU-stadgan, meddelar Storbritanniens premiärminister David Cameron  i en intervju med The Telegraph.

David Cameron lovar även att skärpa kontrollen av olika högskolor på vänsterkanten som beviljar visum till Storbritannien för "fejkade" studenter, som i själva verket har siktet inställt på de generösa brittiska socialbidragen och inte på att studera.
Den brittiska regeringen har tidigare höjt karenstiden för att bidragsinvandra till Storbritannien – den som anländer till landet "för att söka jobb" måste vänta tre månader för att få socialbidrag istället för tidigare 0 månader. ”Regeringen kommer att vidta åtgärder på invandringsområdet som sätter "Storbritannien i första rummet", säger Cameron.

Totalt kommer de brittiska skattebetalarna att besparas utgifter på en halv miljard pund, säger David Cameron. Det motsvarar en bidragskostnad på ca fem miljarder svenska kronor.


Samtidigt säger Fredrik Reinfeldt:
”Invandringen är Sveriges varumärke” och han är stolt över regeringens samarbete med vänsterradikala Miljöpartiet inom asylfrågor, tillsammans med vilka han tog beslut om (skattefinansierad) sjukvård också för den som befinner sig i Sverige utan tillstånd – kriminellt beteende belönas alltså.


Inga kommentarer: