Två helt motsatta invandringsfilosofier

Japan sätter stopp för välfärdsinvandring genom att bara tillåta japanska medborgare att få socialbidrag. Kravet för att få bli japansk medborgare är att antingen ha stora besparingar eller besitta efterfrågade yrkeskunskaper.
Sverige väntar flyktinginvasion meddelar Migrationsverket
I början av året sade sig Migrationsverket ha en beredskap för att ta emot 59 000 asylsökande under 2014. Nu presenteras en ny prognos som förutspår en massiv ökning av antalet väntade asylsökare – upp till 90 000 asylsökande väntas nu anlända till Sverige under året. [Avpixlat, FriaTider, SvT]

De asylsökande invandrarna kommer framförallt ifrån Syrien och Eritrea. Syrierna lockas till Sverige eftersom de får automatiskt permanent uppehållstillstånd om de lyckas ta sig hit. I Eritrea, där det inte råder krig, lockas man istället att utvandra till Sverige pga de generösa bidrag som väntar nyanlända invandrare i Sverige.

Hittills under sommaren har, mellan 500 och 1000 eritreaner kommit till Sverige varje vecka, rapporterar Migrationsverket. Det är den svenska välfärden och ett liv i relativ rikedom på de svenska skattebetalarnas bekostnad som lockar eritreanerna att flytta hit. Anledningen till att Sverige tar emot allt fler invandrare beror på en lång rad politiska uppgörelser mellan regeringen och Miljöpartiet som syftar till att öka invandringen till Sverige. Den aktuella flyktingstormen är också vad som föranleder Migrationsverket att ansöka om ytterligare flera miljarder i extra anslag för att täcka upp de kraftigt ökade utgifterna.

Så medan Japan agerar för att skydda sitt land från välfärdsinvandring, gör Sverige exakt motsatsen. Frågan är bara hur länge Sverige har råd med denna hutlösa politik? Kostnaderna kommer dessutom att hålla i sig även lång tid efter att en politik motsvarade Japans införts, vilket innebär stadigt sjunkande pensioner och välfärd för vårt lands egna invånare som dessutom blir de som genom skatten får försörja entreprenörerna.

Det enda ljuset i tunneln är att allt fler kommuner nu säger stopp till Migrationsverkets påtryckningar om att ta emot fler flyktingar:Faktum är att flyktingantalen nu blivit så stora att till och med Moderater protesterar och Invandrare röstar på sverigedemokraterna.Inga kommentarer: