Homosexuella rädda för muslimers hot


Ardeshir Bibakabadi kommer till Stockholm Pride nästa vecka som ordförande för föreningen Homan, som ger hjälp och stöd åt HBT-personer som kommer från länder och kulturer där homosexualitet inte är accepterat eller till och med förbjudet.  
Muslimska bögar kan räkna med allvarliga konsekvenser när de öppet visar sig som homosexuella”, säger Ardeshir Bibakabadi, som är bög - och troende muslim.
  ”Man tar med sig sin gamla tradition, machokulturen, även hit, och tycker att homosexualitet tillhör en västerländsk kultur, inte vår kultur.”  
”Om 40, 50 personer, muslimer eller andra, går ihop och säger, vi invandrare i Sverige, vi vill ha frihet, vi vill ha våra rättigheter - då blir vi säkert attackerade, av andra invandrare, eller nynazister eller så, säger Ardeshir Bibakabadi.”  
”Att vara homosexuell med rötter i till exempel Mellanöstern kan vara livsfarligt, även här i Sverige, betonar Ardeshir. I hederns namn kan man bli hotad av den egna familjen.”
Relaterat

Inga kommentarer: