Några hårda ekonomiska fakta om invandrare


Faktum 1. Alla invandrare kommer utan realkapital, dvs utan bostäder, vägar, skolor, sjukhus. Det betyder att all invandring minskar mängden infrastruktur per capita. Vem ska betala utökningen av infrastrukturen? Ja, det blir de som redan bor i landet som får "dela med sig". Skattebetalaren står för notan.

Faktum 2. Sveriges invandrare kommer dessutom utan finansiellt kapital. De har inte pengar med sig för att finansiera t.ex. eget boende i egen fastighet. Bostad ska "tillhandahållas" med hjälp av offentliga medel. De har inte med sig något pensionssparande eller andra medel. Pensionsrättigheter delas därför ut som om det inte fanns någon morgondag i Sverige. Skattebetalaren får ta notan. 

Faktum 3. Dessutom kommer den överväldigande största delen av invandrare till Sverige utan humankapital, dvs utan konkurrenskraftigt yrkeskunnande. Många saknar helt utbildning och kan därför inte försörja sig själva i den svenska ekonomin. Den utökade infrastrukturen som behövs kan inte bemannas med invandrade läkare, advokater, lärare, byggjobbare, ingenjörer, mm i den omfattning som skulle krävas för att befolkningstillskottet inte ska utgöra en belastning.

Slutsatser. En sund invandring kräver som minimum att invandraren kan försörja sig själv från dag 1. Det betyder att kvalificerad arbetskraftsinvandring är möjlig (jfr Kanada). Invandraren måste vara inställd på att själv skapa sig ett nytt liv i landet, utan att lägga sig andra till last.
Som alla vet ser Sveriges invandring inte ut på det sättet. Det rör sig istället om bidragsinvandring. Mediantiden till arbete är sju år för män, tio år för kvinnor. Många kommer aldrig ut på arbetsmarknaden. Förvärvsfrekvensen uppgår till blygsamma 50%, trots att man vet att Sveriges välfärdssystem kräver en förvärvsfrekvens på ca 80% för att gå runt. I Sverige är ca 40% nettobetalare till välfärdssystemen, medan 60% är nettomottagare. Sverige bedriver massinvandring av nettomottagare. Tiggare befolkar stadens gator och förorterna brinner.

Försvaret läggs ned, skatterna är världens högsta, vårdskolaomsorg är inget att skriva hem om och står inför ständiga nedskärningar, staten säljer ut tillgångar, statsskulden ökar ändå med 2 miljarder i veckan. Kommunskulderna ökar på liknande sätt. Detta är inte en åderlåtning utan en störtblödning!


Relaterat


Inga kommentarer: