Reinfeldt utlovar kraftigt ökad massinvandring och mindre pengar till reformer


Fredrik Reinfeldts förakt för det svenska folket som byggt upp detta land kunde inte bli tydligare. Allt ska gå till krafigt ökad massinvandring. Han var dessutom tydlig med att det blir färre pengar till reformer. 
Flyktingmottagande före svenskar, alltså. 
”Jag ber svenska folket att ha tålamod och öppna sina hjärtan för de utsatta vi ser runtom i världen. När många flyr på kort tid skapar det spänningar i det svenska samhället. Men vi har lärt oss att människor som kommer hit sedan är med och bygger Sverige tillsammans med oss”, säger Reinfeldt.

Har vi verkligen lärt oss att de som kommer hit är med och bygger upp landet? Kanske en gång i tiden, innan allt handlade om socialbidragsinvandring. Titta bara på den invandrargrupp som allra mest utmålas som entreprenörer – somalierna. De är den invandrargrupp som klarar sig allra sämst, de har MYCKET svårt att integrera sig.


De har dessutom MYCKET svårt att ta till sig ny kunskap som behövs för att kunna klara sig i dagens samhälle. Enligt flera eniga forskningsraporter ligger IQ-nivån hos den somaliska befolkningen på en sådan låg nivå att de i Sverige räknas som förståndshandikappade, hemmahörande i särskola alltså.


Dessutom är just gruppen somalier KRAFTIGT överepresenterad i brottsstatistiken.


Om man tittar på Brottsförebyggande rådets (BRÅ) våldtäktsstatistik, framgår det med obehaglig tydlighet hur extremt kraftigt överrepresenterade somalier är. I kolumnen ”Gruppvåldtäkter” framgår det att somalier begår 28 gånger så många gängvåldtäkter som svenskar – i allmänhet ligger just invandrare från muslimska länder i topp i våldtäktliga i både Sverige, Norge och Finland. Nu har entreprenörernas kraftiga överrepresentation blivit så tydlig att BRP inte ens har med den delen längre i sin statistik. Samtidigt totalmörkar svensk media våra mångkuturberikares kriminalitet, medan utlandet oroar sig över trenden i Sverige.


Relaterat


Inga kommentarer: