Diskriminering mot svenskar del 3 - Pensionärer tvingas dra ut sina tänder för att de inte har råd att laga dem tvingas betala för illegala invandrares fria tandvård

73-årig svensk nekas bidrag för tandvård – illegala invandrare får gratis vård.

Fyra tänder gick förlorade, pensionen är mycket knaper och tandvården skulle kosta ca 9 000 kr för 73-åringen. Pengar som inte finns. Allt medan illegala invandrare all vård gratis. 

Samtidigt vill Hudiksvalls kommun ge asylsökare fri kollektivtrafik, som Hudiksvallsborna, inklusive den gamla damen, får betala via skatten. [eXponerat]

Bara Sverige förnedrar sina egna medborgare på så här.

Inga kommentarer: