Ensamkommande flyktingbarn vill ha medel mot håravfall

16-åring (tv) och “16-åring” (th)
En anställd på ett boende för "ensamkommande barn” berättar om hur ett antal killar, på papperet 16 år gamla, kom till henne och ville köpa medel mot håravfall.

Sedan när behöver 16-åriga killar medel mot håravfall?


Merit Wager avslutar med att fråga: 

Varför ska vi i Sverige hysa vuxna män på dyra hem för minderåriga? Varför ska vi i Sverige blunda och inte låtsas se bedrägerierna? Varför behandlas i Sverige inte bedrägerier begångna av utländska medborgare på samma sätt som bedrägerier begångna av svenskar? Varför har Sverige tillåtits bli en uppsamlingsplats för allehanda asylbedragare?
Varför värnar man i Sverige inte om
1) människor i faktiskt behov av asyl?
2) människor i faktiskt behov av skydd?
3) Sverige och dess folk?

RelateratInga kommentarer: