Favorit i repris: Vi krigar mot svenskarna!

Obs Männen på bilden har inget med brotts-
förövarna att göra

Vågen av personrån som drabbat Malmödet senaste året är till en del "ett krig mot svenskarna", säger elva unga rånare med invandrarbakgrund som motiv till att de bara ger sig på svenska ungdomar.


Studenten Petra Åkesson bestämde sig för att ta reda på varför det var så många rån i Malmö chockades hon av resultaten. 
"Det var tur att jag använde bandspelare för de svar jag fick var så anmärkningsvärda att jag fick lyssna flera gånger för att riktigt inse vad de sagt
"När vi är ute på stan och rånar så krigar vi, vi krigar mot svenskarna", var ett återkommande argument. Pojkarna från en av skolorna berättade leende att "det kommer en härlig känsla genom kroppen när vi rånar, man känner sig nöjd och glad, det känns som man har lyckats".

 De intervjuade pojkarna är mellan 15 och 17 år och en av dem förklarar för Petra Åkesson vad makt innebär för honom. 
"För mig är det att svenskarna ska lägga sig ner på marken och pussa mina fötter."
Under intervjuerna talar ungdomarna om svenskarna som mesiga, rädda och dumma.
"Svenskarna gör ingenting, det bara ger oss sakerna, de är så mesiga."Inga kommentarer: