Hur isolerat är Ryssland egentligen?

Vi har alla hört memen “Ryssland är isolerat”? Gissa vilka som är desperata att sprida den nu när den geopolitiska kartan raskt ritas om? Samtidigt som USA fortsätter att trycka upp dollar i en stadig takt och därmed urholkar alla värden, skapar Ryssland ett nytt ekonomiskt imperium tillsammans med de asiatiska länderna som alltför villigt ansluter sig. Vi ser det i EEU, Silk road-projektet, den asiatiska säkerhetsorganisationen SCO och nu senast i den nya asiatiska motsvarigheten till IMF – Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB.

Eurasiska ekonomiska unionen - EEU
Alltfler länder går nu i rasande takt med i eller skapar samarbetsavtal med den Eurasiska ekonomiska unionen och börjar betala sinsemellan i lokala valutor istället för i dollar, något som allvarligt hotar USA vars valuta hålls under armarna av just det faktum att andra länder måste köpa dollar för att kunna handla med varandra.

Den nyskapade Eurasiatiska Ekonomiska Unionen (EEU) som bildades i januari i år består i skrivande stund av Ryssland, Armenien, Vitryssland, Kazakstan och Kirgizistan, och fler länder står på kö för samarbete:

Egypten ingår frihandelsavtal med EEU
Vietnam ingår frihandelsavtal med EEU

Thailand förhandlar om frihandelsavtal med EEU
Indien förhandlar om frihandelsavtal med EEU
Kina förhandlar om frihandelsavtal med EEU
Syrien förhandlar om frihandelsavtal med EEU
Iran förhandlar om frihandelsavtal med EEU

Sammanlagt 40 länder förhandlar om att ingå frihandelsavtal med EEU. 


Putin
 

Silk road
Om EEU är Rysslands försök till att främja handel och integration mellan de eurasiatiska länderna är Silk roadprojektet Kinas motsvarighet. Silk roadprojektet -  den nya sidenvägen - ett samarbetsprojekt mellan flera asiatiska länder, för att förbättra transport, handel och turismindustri dem emellan och länka samman Kina med Europa. Den kommer att finnas i både land- och sjöbaserad form som tillsammans kallas OBOR – One Road One Belt, som det är meningen ska skapa handelsvägar till Västafrika, Latinamerika och Östersjön, med Kina i mitten.

Kina har avsatt enorma summor för Silk roadprojektet och investerar också i såväl Pakistan och Iran (strategisk oljeledning), samt Afghanistan (olja och koppargruva).

Men det är inte bara inom ramarna för Silk road som Ryssland möter Kina. De möts även inom Shanghai Cooperation Organisation (SCO), BRICS-samarbetet samt den Kinaledda nystartade Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), den asiatiska motsvarigheten till IMF. Asiens integration rusar på i ständigt snabbare takt.

Energiavtal
Moskva och Beijing på mycket kort tid utvecklat sitt samarbete på en massiv skala. Förutom matimportavtal har de även slutit några av historiens största gasavtal. Ryssland kommer att leverera gas i 30 ÅR till ett ständigt mer energitörstande Kina i flera stora oljeledningar och betalningen kommer att ske i LOKALA VALUTOR. Just det sistnämnda är nog det största här då råvaror annars typiskt alltid betalas i dollar. Och med tanke på att en av orsakerna till att den ständigt mer utspädda dollarn trots allt behåller sitt värde är att alla som vill handla råvaror globalt, först måste köpa dollar för att kunna betala med.

Ryssland säljer kärnkraftverk på löpande band till olika länder världen över: Iran, Argentina, Syrien, Egypten m.fl.


Slutsats. Ryssland är inte särskilt isolerat, förutom i västmedia såklart.Relaterat

Inga kommentarer: