Invandrarnas inavel kostar Danmark miljoner

Andelen utvecklingsstörda barn är mycket större hos invandrare än hos danskar. Det beror på inavel, kusingifte, äldre kvinnor som föder barn samt en allmän överrepresentation av utvecklingsstörda barn hos invandrarpopulationen. Hos muslimer är kusingifte en tradition.

År 2000 utgjorde invandrarbarnen 13% av Köpenhamns barn, men 24% av barnen med utvecklingsstörning.

Störtfloden av utvecklingsstörda barn kostar de danska kommunerna flera miljoner att ta hand om. Bland annat kommer de nu att skicka ut informationsmaterial till de mest överrepresenterade grupperna - turkar och pakistanier – för att upplysa om riskerna med kusingifte.
 

[Fotnot. Det har tidigare rapporterats om hur romer i Rumänien uppmuntrar barn kusiner emellan, eftersom utvecklingsstörda barn ger med statligt stöd och de drar in mer pengar som tiggare än friska barn. En undersökning har även visat att romer har Europas högsta inavelsfrekvens.]

Inga kommentarer: