Sanktionerna skadar EU mer än Ryssland


Vem tar egentligen mest skada av sanktionerna mot Ryssland. Enligt en fräsch undersökning från Österrike väntas EU förlora över 93 miljarder euro på sanktionerna. Studien visar att ju närmare ett EU-land är beläget Ryssland, desto allvarligare blir konsekvenserna för dess ekonomi, inte bara som ekonomiska förluster utan också med påtagligt ökad arbetslöshet. Tyskland som har störst export till Ryssland står att förlora 23 miljarder euro, Italien 11 och Frankrike 8 miljarder euro. Lägg därtill de Greklandsrelaterade förlusterna, också de avsevärda belopp. 

Finland's mjölkjätte Valio tvingas sparkar 320 anställda pga sanktionerna mot Ryssland

Grekiska bönder förlorar över 410 MKr pga Rysslandssanktionerna

Franska bönder kan ha förlorat över 100 miljoner euro på Rysslandssanktionerna

Spansk matindustri förlorar 600 miljoner dollar på Rysslandssanktionerna

Tysk industri har förlorat 22 miljarder euro på Rysslandssanktionerna

 

Ytterligare ett hårt slag mot EU-landet Bulgarien var när EU: s konkurrenslagar tvingade Ryssland att överge planerna på den nya gasledningen Southstream. Gasledningen beräknades ha gett landet inkomster på 3 miljarder euro och 6000 nya jobb.

I stort sett dagligen kan vi läsa hur Ryssland sluter nya avtal med andra länder för att kompensera matvarubortfallet som sanktionerna orsakat och i samma vända passar Ryssland dessutom på att sluta omfattande industriavtal med samma länder.

Samtidigt har ryska bönder tjänat på sanktionerna och rysk industri upplever en pånyttfödelse. Tack vare sanktionerna har Ryssland tvingats utveckla en stagnerande inhemsk industri.

Frågan man bör ställa sig är varför Ryssland skulle gå tillbaka till sina gamla opålitliga exportörer nu när de har tvingats anpassat sig och öppnat nya handelsrelationer, som dessutom öppnat för långtgående industrisamarbeten och säkerhetsavtal, om/när EU/USA finner det för lämpligt att lätta på sanktionerna.
Uppdaterat
"Akut kris" för svenska mjölkbönder
EU-bönder har förlorat 5,5 miljarder pga Rysslandssanktionerna

Sverige har förlorat 1,5 miljarder kr på Rysslandssanktionerna


Inga kommentarer: