Att ta seden dit man kommer

Koranen är mycket tydlig med att en god muslim ALLTID 
anpassar sig efter seder och kutymer i landet de kommer till.


Inga kommentarer: